Future City Game “Powermapping”

Future City Game * 27.február 2010 * Košice
Text Future City Game
Dátum 27/02/2010

Piata slovenská Future City Game sa hrala v meste Košice, ktoré je kultúrnym a ekonomickým centrom východnej časti krajiny. Hlavnými partnermi hry boli občianske združenia Východné pobrežie a Centrum komunitného rozvoja a projekt SPOTs, ktorého zámerom je decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí. Hra prebehla v bývalom výmenníku tepla na sídlisku Terasa, ktorý je pilotným investičným zámerom projektu SPOTs.

Hlavná myšlienka

Rozhodujúcou silou v mestách nedisponujú len volení zástupcovia alebo predstavitelia štátnych, či miestnych inštitúcií.

Nositeľ obsahu alebo myšlienky nemá vždy prostriedky, alebo organizačné a logistické schopnosti na to, aby dotiahol svoj nápad do konečnej podoby. Rovnako tak pdonikateľ, ktorý chce časť zisku venovať na verejné účely nemá vždy jasnú predstavu, disponuje len rozpočtom.

Cieľom hry bolo hľadanie platformy, alebo systému, ktorý by slúžil ako prehľadná databáza, manuál pre jednoduché a efektívne spájanie jednotlivcov, podnikateľov, firiem a organizácií pre konkrétne realizácie.

Existencia takejto platformy tiež môže garantovať, že okrem štátom organizovaných a dotovaných projektov bude existovať paralelná nezávislá a sebestačná sieť, ktorá bude skutočným realizátorom.

Riešenia a hlasovanie

V konečnom hlasovaní o víťaznú myšlienku sme opäť použili kumulatívne hlasovanie. V skratke ide o princíp viacerých hlasov pre jedného voliča, ktorý môže svoje sympatie vyjadriť viacerým kandidátom, alebo naopak všetkými hlasmi podporiť svojho favorita. Kumulatívne hlasovanie podľa analýz precíznejšie kopíruje záujmy voličov a v konečnom dôsledku ide o demokratickejšiu formu hlasovania, ako v prípade tradičných volieb s jedným hlasom, pre každého voliča. Viac na Cumulative voting.

Všetky tímy prirodzene dospeli ku najlacnejšej a najefektívnejšej forme databázy - webu. Finálne myšlienky sa líšili v štruktúre a architektúre vyhľadávacích postupov, v správe a administrácii celého systému. Nápady vzniknuté pri hre použije pri spracovaní databázy občianske združenie Východné pobrežie. Beta verziu databázy organizácia zverejní v priebehu niekoľkých týždňov.Horizontálne a vertikálne hľadanie * víťazný nápad

Tím vypracoval prehľadný kvadratický systém, v ktorom horizontálna os predstavuje jednotlivé profesie a zručnosti ľudí a organizácií a vertikálna ich kvalitatívne ohodnotenie. Užívateľ prechádza databázou podobne ako v programe Google Earth, od všeobecných ku konkrétnym informáciám. V prípade Powermappingu sa dostáva od jednotlivých segmentov kultúra, šport alebo komunitná práca ku organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa v týchto sektoroch pohybujú. Powermapping by mal disponovať jedným správcom, ktorý by ladil a upravoval chod systému. Tím odporúčil pri tvorbe databázy vyhľadávať a používať voľne šíriteľné nástroje, aby sa minimalizovali náklady na jej správu.

Hľadám / Ponúkam

Tím navrhol systém, ktorý kopíruje bežnú situáciu pri hľadaní bývania. Užívatelia ponúkajú, alebo hľadajú príležitosť, zručnosti, materiál, poradenstvo alebo prostriedky. Ponuka je rozšírená o možnosť pre ľudí, ktorí nedisponujú nápadmi ani prostriedkami, ale chcú sa nejakým spôsobom podieľať na realizácii projektov. Pri vstupe do databázy prechádzajú prehľadnou stromovu štruktúrou, ktorá im v krokoch ponúka ďalšie a ďalšie vrstvy informácií. Tento návrh pri úvodnej registráci vyžaduje podrobné a prísne tagovanie a zaradenie informácií.

Slabý vs Silný

Tím vytvoril štruktúru, ktorá je závislá od reálneho hodnotenia. Každý užívateľ, ktorý je súčasťou databázy, disponuje profilom, v ktorom sú uvedené všetky jeho zručnosti, profesia a sektor, v ktorom sa pohybuje. Vďaka uskutočneným spoluprácam partneri označujú spokojnosť s konkrétnym užívateľom. Návrh je podobný aukčnému serveru eBay, nespoľahliví užívatelia budú mať nízke hodnotenia a teda aj menšiu šancu zapojiť sa do ďalších projektov, kvalitní užívatelia si budú môcť medzi spoluprácami vyberať. Tím podporil svoj návrh argumentami, že realizovať akýkoľvek projekt by mali špičkoví hráči, pretože na nekvalitné prevedenia a nápady by sa už viac nemali míňať žiadne zdroje.


Future City Game pomáha obyvateľom riešiť výzvy a problémy, ktorým čelí ich mesto dnes, s ktorými bude zápasiť v budúcnosti. Hra má podobu motivačnej tvorivej dielne, jej cieľom je hľadať myšlienky a nápady, ktoré by zlepšili život ľudí v konkrétnej lokalite, alebo aj v celom meste.

British Council