peťo bondra skončil kariéru, svet ako sme ho poznali doteraz, skončil. nový svet trvá 3529 dní

archiv

Jorge Luis Borges * Evanjelium podľa Marka

A čo je peklo? - Miesto pod zemou, kde sa duše budú večne smažiť v ohni.
Táto udalosť sa stala na haciende Los Alamos, ležiacej na juhu provincie Junín, v posledné marcové dni roku 1928. Jej protagonistom je poslucháč medicíny Baltasar Espinosa. Nateraz môžeme o ňom povedať len toľko, že bol ako mnohí buenosaireskí mladíci, nebolo na ňom nič pozoruhodné okrem výrečnosti, za ktorú si vyslúžil kde — tu nejakú pochvalu v anglickej škole v štvrti Ramos Mejía, a okrem takmer bezhraničnej dobroty. Nerád diskutoval, radšej dával za pravdu svojmu protivníkovi. Hazardné hry ho síce zaujímali, ale bol zlý hráč, nerád vyhrával. Bol inteligentný a bystrý, ale lenivý; v tridsiatich troch rokoch mu na ukončenie vysokoškolského štúdia chýbala skúška z predmetu, ktorý ho najväčšmi zaujímal. Ako všetci mužskí príslušníci lepších rodín v tom čase, i jeho otec bol voľnomyšlienkár a zasvätil syna do filozofie Herberta Spencera, zato však matka ho pred jeho cestou do Montevidea prosila, aby sa každý večer pomodlil otčenáš a prežehnal. Po dlhé mesiace ani raz neporušil tento sľub. Odvaha mu nechýbala; v ktorési predpoludnie sa pobil, ale skôr ľahostajne ako zlostne uštedril dva či tri údery päsťou kolegom, čo ho navádzali, aby sa zúčastnil na univerzitnom štrajku. Pre svoju povoľnú povahu mal veľa sporných názorov a návykov; na vlastnej krajine mu záležalo menej ako na tom, aby si o nás v cudzine nemysleli, že nosíme ešte na hlave perá. Francúzsko obdivoval, ale Francúzmi pohŕdal; Američanov si veľmi nevážil, ale schvaľoval stavbu mrakodrapov v Buenos Aires; nazdával sa, že gaučovia z pampy sú lepší ako gaučovia z kopcov a vrchov. Keď mu bratranec Daniel navrhol letné prázdniny na haciende Los Álamos, bez váhania súhlasil, nie však preto, žeby mal rád vidiek, ale pre svoju vrodenú povoľnosť a preto, že nemal nijaké vážnejšie dôvody, aby pozvanie odmietol.

Panský dom na haciende bol veľký a trochu zanedbaný. Obydlie šafára Gutreho bolo celkom blízko. Jeho rodinu tvorili traja: otec, ktorý vyzeral neohrabane, syn a dievčina od nie celkom istého otca. Všetci boli vysokí, urastení, kostnatí, vlasy mali do ryšava a tváre poloindiánske. Na slovo boli skúpi. Šafárovi zomrela žena už dávnejšie.

Espinosa sa na vidieku priúčal veciam, o ktorých nemal ani potuchy. Napríklad, že netreba jazdiť klusom, keď sa človek približuje k domom a že na koni sa jazdí len pri práci. Časom sa podľa zvukov naučil rozoznávať vtáky.

O pár dní musel Daniel odísť do hlavného mesta, aby dohodol obchod s dobytkom. Celá vec mala trvať asi týždeň. Espinosovi sa už trochu zunovali bratrancove bonnes fortunes, jeho záujem o módne novinky krajčírskych salónov a radšej ostal na haciende so svojimi učebnicami. Úmorná páľava neprinášala úľavu ani v noci. Na úsvite ho zobudilo hrmenie. Vietor kmásal konáre tují. Espinosa začul prvé kvapky a povedal si chvalabohu. Vzápätí sa ochladilo. V podvečer sa rozvodnila rieka Salado.

Keď Baltasar Espinosa na druhý deň z verandy pozoroval zaplavené polia, pomyslel si, že metafora, ktorá prirovnáva pampu k moru, nie je - aspoň v to ráno - celkom nepravdivá, hoci Hudson kedysi napísal, že more sa nám zdá väčšie, keď ho vidíme z lodnej paluby, a nie z koňa alebo postojačky. Dážď neprestával. Gutreovci za pomoci mestského hosťa, ktorý im skôr prekážal, zachránili veľkú časť majetku, ale aj tak sa veľa kusov dobytka utopilo. Na haciendu viedli štyri prístupové cesty a všetky zaplavila voda. Na tretí deň začalo zatekať do šafárovho domu. Espinosa poskytol jeho rodine zadnú miestnosť pri kôlni s náčiním. Po presťahovaní sa postupne zbližovali a vo veľkej jedálni jedávali spolu. Rozhovor medzi nimi nebol však ľahký. Gutreovci vedeli síce veľa vecí o vidieku, ale nevedeli ich vysvetliť. Espinosa sa ich raz večer opýtal, či sa tamojší ľudia ešte pamätajú na lúpežné prepady Indiánov, keď vojenské veliteľstvo bolo až v Juníne. Povedali mu, že sa na to pamätajú, ale to isté by boli odpovedali na otázku o poprave Karola I. Espinosa si spomenul na svojho otca, ktorý vravieval, že takmer všetky prípady dlhovekosti na vidieku majú svoj pôvod v zlej pamäti, alebo v matnej predstave o čase. Gaučovia si zvyčajne nepamätajú rok narodenia ani otcovo meno.

V celom dome nebola ani jediná kniha, ak nerátame jeden ročník časopisu La Chacra, zverolekársku príručku, prepychové vydanie Zorrilovej veršovanej drámy Tabaré, Dejiny short-hornského plemena v Argentíne, zopár ľúbostných a detektívnych príbehov a najmä najnovší román Don Segundo Sombra. Espinosa chcel nejako zabaviť účastníkov pri nevyhnutnom poobedňajšom posedení a prečítal im z románu zopár kapitol, lebo boli negramotní. Ale šafár býval kedysi nanešťastie honcom dobytka a dobrodružstvá iného ho nezaujímali. Povedal, že tá práca nebola až taká ťažká, lebo mali vždy so sebou ťažného koňa so všetkým, čo potrebovali, a keby nebol honcov, jakživ by sa nebol dostal ku Gómezovej lagúne, do Bragada a na Núnezovu haciendu v Chacabucu. V kuchyni visela gitara; kým došlo k udalosti, o ktorej rozprávam, peóni sedávali v kruhu, niektorý z nich zabrnkal na gitare, ale nikdy nič poriadne nezahral. Vravievali tomu posedenie pri gitare.

Espinosa si nechal narásť fúzy, postával pred zrkadlom, prezeral si zmenenú tvár a usmieval sa, keď si pomyslel, že v Buenos Aires by nudil chlapcov, keby im rozprával o záplavách, čo zapríčinila rieka Salado. Hoci to bolo čudné, cnelo sa mu za miestami, kde nikdy nebol, ani ta nepôjde: po nároží na Ca-brerovej ulici, kde je poštová schránka, po zamurovaných levoch na priečelí ktoréhosi domu na ulici Jujuy, vzdialenej zopár blokov od Námestia jedenásteho septembra, po krčme s vykachličkovanou dlážkou, hoci sa už ani presne nepamätal, kde stojí. Pokiaľ ide o súrodencov Gutreovcoch a ich otca šafára, iste sa od Daniela dozvedeli, že Baltasar je osihotený — etymologicky bolo to slovo výstižné - rozvodnenou riekou.

Keď si prezeral dom, ktorý bol stále obkľúčený vodou, natrafil na Bibliu v angličtine. Guthrieovci - lebo to bolo ich pôvodné prezvisko - zapísali na jej posledné strany svoju históriu. Pochádzali z grófstva Inverness, do Ameriky sa prisťahovali na začiatku devätnásteho storočia, živili sa dozaista ako obyčajní peóni a pomiešali sa s Indiánmi. Kronika sa končila krátko po roku 1870; vtedy už totiž zabudli písať. Počas niekoľkých generácií zabudli na rodnú angličtinu a aj španielčina im robila ťažkosti, keď sa s nimi zoznámil Espinosa. Stratili starú vieru, ale v ich krvi zanechal temné stopy pretrvávajúci kalvínsky fanatizmus a poverčivosť ľudí z pampy. Espinosa im povedal o svojom objave Biblie, ale nevenovali tomu takmer nijakú pozornosť.
Dal sa listovať v knihe a jeho prsty ju otvorili na začiatku Evanjelia podľa Marka. Chcel sa pocvičiť v preklade a možno bol aj zvedavý, či niečo rozumejú, nuž sa rozhodol, že im text po obede prečíta. Prekvapilo ho, že ho počúvali pozorne a neskôr aj s mlčanlivým záujmom. Možno v nich vyvolali úctu zlaté písmená na doskách knihy. Majú to v krvi, pomyslel si. Zišlo mu aj na um, že ľudia si po všetky časy opakovali vždy dva príbehy: o bludnej lodi, čo v Stredozemnom mori hľadá vytúžený ostrov, a o Kristovi, ktorý sa dal ukrižovať na Golgote. Zišli mu na um hodiny správnej výslovnosti v škole v Ramos Mejía a vstal, aby im predniesol biblické podobenstvá.

Gutreovci jedli pritom pečené mäso a sardinky, aby nezdržiavali čítanie evanjelia.

Jedna z ovečiek, s ktorou sa dievčina maznávala a vešala jej na krk belasú stuhu, sa poranila na plote z ostnatého drôtu. Chceli jej priložiť na ranu pavučinu, aby zastavili krvácanie. Espinosa ju však vyliečil akýmisi pilulkami. Prekvapila ho vďačnosť, ktorú vyvolalo jeho liečenie. Spočiatku Gutreovcom nedôveroval a do jednej z kníh si schoval dvesto pesos, čo mal pri sebe; teraz v neprítomnosti domáceho pána zaujal jeho miesto a vydával nesmelé príkazy, ktoré ostatní bez otáľania plnili. Gutreovci ho nasledovali po všetkých miestnostiach i po chodbe, akoby blúdili. Pri čítaní si všimol, že po ňom zberali zo stola omrvinky. Raz v podvečer ich pristihol, že s ním hovoria skúpo, ale úctivo. Keď dočítal Evanjelium podľa Marka, chcel im prečítať ďalšie z ostatných troch; ale otec rodiny ho požiadal, aby ešte raz zopakoval to, čo už prečítal, lebo to chce lepšie pochopiť. Espinosa postrehol, že Gutreovci sú ako deti a že opakovanie sa im lepšie páči ako zmeny alebo novoty. Raz v noci sa mu prisnilo o potope, hoci na tom nebolo nič nezvyčajné; zobudili ho však údery kladiva pri stavbe archy a pomyslel si, že možno hrmí. A vskutku, dážď, ktorý medzitým poľavil, znovu zhustol. Zavládol prenikavý chlad. Povedali mu, že nečas poškodil strechu na kôlni s náčiním a že mu ju ukážu, keď opravia strešné hrady. Nebol už pre nich cudzincom, všetci sa k nemu správali úctivo a takmer ho rozmaznávali. Nikto z nich nemal rád kávu, ale vždy bola pre neho naporúdzi šálka, lenže nasypali do nej priveľa cukru.

Nečas sa rozpútal v istý utorok. Vo štvrtok v noci mu ho pripomenulo tiché zaklopkanie na dvere, ktoré pre každý prípad zakaždým zamykal. Vstal a otvoril ich: bola to dievčina. Potme ju nevidel, ale podľa krokov sa dovtípil, že je bosá, a potom na lôžku zistil, že prišla zo zadnej časti chatrče nahá. Neobjala ho, nepovedala ani slovo: ľahla si k nemu a celá sa triasla. S mužom bola prvý raz. Keď odišla, nepobozkala ho. Espinosovi zišlo na um, že možno ani nevie, ako sa volá. Z vnútorného popudu, pôvod ktorého sa ani nepokúsil zistiť, prisahal, že v Buenos Aires nepovie o tejto príhode nikomu.

Nasledujúci deň sa začal rovnako ako predchádzajúce, ibaže otec rodiny oslovil Espinosu a opýtal sa ho, či Kristus sa dal zabiť, aby zachránil všetkých ľudí. Espinosa bol voľnomyšlienkár, ale cítil potrebu vysvetliť tým ľuďom, čo im prečítal, a odpovedal:
- Áno, aby zachránil všetkých pred peklom. Gutre sa spýtal:
- A čo je peklo?
- Miesto pod zemou, kde sa duše budú večne smažiť v ohni.
- A zachránili sa aj tí, čo ho pribili klincami na kríž?
- Áno, - odpovedal Espinosa, hoci sa nevyznal v teológii. Obával sa, že šafár ho bude brať na zodpovednosť za to, čo
sa včera v noci stalo jeho dcére. Po obede požiadali Espinosu, aby im znovu prečítal posledné kapitoly z evanjelia.
Espinosa si pospal siestu a ľahký spánok mu narúšali nástojčivé údery kladiva a neurčité predtuchy. V podvečer vstal a vyšiel na chodbu. Povedal, akoby myslel nahlas:
- Voda už klesá. Nepotrvá to už dlho.
- Nepotrvá to už dlho, - opakoval Gutre ako ozvena. Všetci traja sa pobrali za ním. Pokľakli na kamennú dlážku a poprosili ho, aby im požehnal. Potom mu škaredo nadávali, pľuli na neho a strkali ho dozadu. Dievčina plakala. Espinosa pochopil, čo ho čaká za dverami. Keď ich otvorili, uvidel oblohu. Zaškriekal akýsi vták. Je to stehlík, pomyslel si. Kôlňa nemala strechu. Gutreovci strhli hrady a pozbíjali z nich kríž.


CAPTCHA Image


neviem precitat!
Počet príspevkov na stránku:
birlwg305
fuck you robot
02.06. '17 * 11:24
Related Articles
Curtisdyes
fuck you robot http://www.al-parco.it/809-nike-mercurial-2010.html
14.05. '17 * 16:06
mwaqhxh
fahybgb

http://www.angelocomisso.it/768-nike-mercurial-superfly-rosa.html
http://www.ascdiromagna.it/440-mbt-scarpe-saldi.htm
http://www.calzaturificiorenata.it/sneakers-gucci-serpente-311.htm
http://www.clubdelcosto.it/659-valentino-scarpe-uomo-sneakers.asp
http://www.angelocomisso.it/223-nike-cr7-2015.html

Nike Magista Gialle Fluo
Nike Tiempo Calcio A 5
Nike Hypervenom Phelon Ii Tf
Nike Tiempo Legend 6 Nere
Sneaker Gucci Bianche
ThomasGary
fuck you robot http://www.al-parco.it/786-nike-hypervenom-phantom-3-2017.html
13.05. '17 * 09:20
aqocjgb
qsvqaql

http://www.al-parco.it/261-nike-superfly-da-passeggio.html
http://www.al-parco.it/243-nike-mercurial-vapor-xi.html
http://www.angelocomisso.it/609-nike-tiempo-2000.html
http://www.al-parco.it/297-nike-magista-obra-2-rosse.html
http://www.anonimoitaliano.it/163-nike-mercurial-bambino.htm

Nike Mercurial Veloce Iii
Birkenstock Verona
Nike Mercurial Vapor 2009
Scarpe Gucci Bambino Usate
Valentino Scarpa
Curtisdyes
fuck you robot http://www.angelocomisso.it/664-nike-hypervenom-phantom-2-calcetto.html
06.04. '17 * 10:29
lligyvh
ymzzpqi

http://www.battagliamontecassino.it/scarpe-jimmy-choo-da-sposa-785.html
http://www.calzaturificiorenata.it/scarpe-gucci-saldi-146.htm
http://www.battagliamontecassino.it/manolo-blahnik-ballerine-722.html
http://www.anonimoitaliano.it/609-nike-hypervenom-phantom-2-fg.htm
http://www.clubdelcosto.it/347-sneakers-giuseppe-zanotti.asp

Scarpe Jimmy Choo Prezzo
Nike Cr7 Calcetto
Sneakers Gucci Ace
Valentino Sneakers Nere
Scarpe Tacco Nere Lacci
ThomasGary
fuck you robot http://www.code-xboxlive-gratuit.fr/adidas-ultra-boost-white-grey-913.html
04.04. '17 * 08:26
tsiwkbj
ekbesny

http://www.mayet-conseil.fr/719-new-balance-bleu-et-noir.php
http://www.topgames365.fr/air-max-thea-gold-703
http://www.larbalaise.fr/617-free-run-5.0-flyknit
http://www.chambre-hote-baiedesomme.fr/chaussure-louboutin-femme-2015.html
http://www.code-xboxlive-gratuit.fr/adidas-response-boost-pas-cher-965.html

Chaussure Nmd Cs1 Primeknit
Adidas Gazelle Noir Pas Cher
Vans Old Skool Black Gum
Nike Air Max Thea Vert Kaki
Adidas Zx 750
ThomasGary
fuck you robot http://www.nantaisauxjeux.fr/232-puma-creepers-fake-vs-real.html
31.03. '17 * 10:10
hmifevi
olnzsve

http://www.itcgdonlazzeri.it/puma-ignite-dual-prezzo-796.htm
http://www.limon24.es/865-puma-rihanna-comprar.html
http://www.infomedalmeria.es/204-puma-ignite-limitless-amazon.php
http://www.infomedalmeria.es/866-zapatillas-puma-running-ignite.php
http://www.nantaisauxjeux.fr/303-puma-creepers-beige-porté.html

Puma Heart Patent Femme Blanc
Puma Suede Elemental Platform
Fenty Puma Black
Puma Heart Patent Zalando
Puma Rihanna Hombre
Curtisdyes
fuck you robot http://www.3-devis.fr/141-balenciaga-basse-homme.php
28.03. '17 * 16:11
qqilvzf
icjcuhg

http://www.catanddog.fr/882-birkenstock-homme-taille-47.php
http://www.foodgeek.fr/632-escarpins-manolo-blahnik-twilight.html
http://www.expert-mobile-system.fr/653-chaussure-dior-femme-prix.html
http://www.atelierdecharlotte.fr/378-puma-evospeed-dragon.htm
http://www.domainedelargens.fr/582-nike-mercurial-superfly-x-ea-sports.html

Crampon Adidas Bleu Et Rouge
Nike Hypervenom Phantom 3 Neymar X Jordan
Nike Tiempo Rouge
Visvim Shaman Brown
Louis Vuitton Basket 2016
RichardTor
fuck you robot http://www.lubpsico.es/adidas-zx-flux-mujer-blancas-051.html
18.02. '17 * 00:03
qtfphzj
qbhqduz

http://www.adidasnmdcomprar.nu/nmd-42-172
http://www.dekodery.eu/stefan-janoski-nike-max-blue.html
http://www.dekodery.eu/nike-sb-logo-paul-rodriguez.html
http://www.batalladefloreslaredo.es/gafas-oakley-deportivas-519
http://www.sanjuandelamata.es/107-nike-free-run-segunda-mano.html

Comprar Zapatillas Mbt Baratas
Nike Sb De Mujer
Nike Air Force 1 Low Blancas Baratas
Gorras New Era NLB Original
Zapatillas Nike Air Force 2015
JosephCoock
fuck you robot http://www.okcheapjerseys.com
29.01. '17 * 03:46
nju bcq
xte xsvsob yyb
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-10364.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-9209.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-9847.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-913.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-6410.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-5893.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-8942.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-1446.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-9751.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-12264.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-2169.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-4040.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-11757.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-2208.html
https://www.snapbackneweracap.com/Hats-p-9255.html
chanel uk
fuck you robot http://www.chanelukoutlets.org.uk
29.04. '12 * 09:34
chanel uk
Frankfort transformed coach outlet from the relatively small company. Coach Kristin Leather Tote in coach outlet online is feature with top leather which is durable. Additional coach outlet stores were under construction in Denver and Seattle. lately and browsed Coach Outlet you may find that, louis vuitton bags for sale delivers some thing now we have consistently. some 60 people at louis vuitton wallet various levels of responsibility working. Air Jordan, as a French fashion house founded in 1854. Nike Air Max can keep long and has a fantastic wear-resisting. That is in case you are looking for authentic sac louis vuitton. a settlement agreement was put into place between louis vuitton sac, LVMH, and PPR. beats by dre sells headphones products which are moderately priced and yet of good quality. As long as you open our dr dre beats webpage in this year. All ralph lauren uk are lovely packaged in a setting designed to both protect and present them. Today, chanel uk is most famous for the little black dress. was founded in 1856 when 21-year-old Thomas burberry, We even offers louis vuitton uk as gifts for the first ten guests who buy our items. It was louis vuitton gray Trianon canvas flat to stack with ease for voyages. More and more people can afford louis vuitton uk, not to say they are on sale. The gucci uk will make you the eye-catcher. eponymous album, tiffany uk, was released in 1987. rhodium-plated button christian louboutin will add sparkle to your outfit. Louis Vuitton Monogram Canvas Cashin to work for Coach Outlet. Cashin was already. the coach bag of Coach Outlet Online is that it would excellently please your minds beyond your mind's eye. Coach Factory Outlet is really sizzling kinds of shopping way for you. Coach Sunglasses visiting coach outlet online can be your best decision.
Stránky: 1 | 2 |