peťo bondra skončil kariéru, svet ako sme ho poznali doteraz, skončil. nový svet trvá 3885 dnínázov
url
kategória
popis
Zoradiť:
Najnovšie | Klikané
0 - 12 z 12 liniek
prev | next
Adresár podstatných liniek:
granty, fondy
Pridaná 19/05/2006, 1112 hits

Konto Orange

Grantový program Šanca pre talenty vytvára študentom vysokých škôl podmienky pre rozvíjanie ich nadania, odbornosti a talentu. Konto Orange podporí tých, ktorí v istej oblasti vynikajú, dosiahli už určité výsledky a majú jasnú predstavu o tom, v čom sa chcú profilovať, ale chýbajú im na to finančné prostriedky.

Celkovo sa rozdelí až 2,5 milióna korún, pričom maximálna výška podpory pre jedného študenta je 70 000 Sk na jeden akademický rok.
Pridaná 18/05/2006, 1646 hits

MEDIADESK

Program Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu
Pridaná 18/05/2006, 1178 hits

European Cultural Foundation

Podporuje nezávislé kultúrne projekty predkladané nezávislými kultúrnymi subjektmi (nadácie, neziskové združenia a pod.) v týchto oblastiach:
- medzikultúrne aktivity a cezhraničná spolupráca
- rast účasti na umení a v médiách
- kultúrna dimenzia rozšírenia EÚ
- stratégie pre zmeny v kultúrnej infraštruktúre
- tvorivé prístupy k súčasných kultúrno-politickým otázkam
- rozvoj súčasného verejného a kultúrneho európskeho priestoru
Pridaná 18/05/2006, 1348 hits

Central European Iniciative

Stredoeurópska iniciatíva (SEI) poskytuje podporu projektom v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, výmeny skúsenosti v kultúrnom manažmente, v oblasti kultúrneho priemyslu a turizmu, propagácie kultúrnej rôznorodosti, cezhraničnej spolupráce, individuálnej a skupinovej mobility.

Všeobecné pravidlá na predkladanie projektov:
- projekty môžu zahŕňať širokú škálu aktivít – semináre, festivaly, workshopy, kurzy, tréningy, stretnutia a pod.
- projekty môžu predkladať členské krajiny SEI –Albánsko, Rakúsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora
- na projektoch sa musia zúčastniť minimálne 2 členské krajiny SEI, avšak vzhľadom na charakter SEI sa odporúča zahrnúť do projektu čo najviac členských krajín
- finančný príspevok SEI nesmie presiahnuť 50% celkového rozpočtu na projekt
- projekty sa môžu predkladať v 2 termínoch: 1. 4. - implementácia projektov sa očakáva od júla do decembra daného roku a 1. 10. - implementácia projektov sa očakáva od 1. 1. do 30. 6. nasledujúceho roku
- vzhľadom na administratívny proces schvaľovania projektu sa odporúča predkladať projekt aspoň 4 mesiace pred jeho realizáciou.
Pridaná 18/05/2006, 1114 hits

Peniaze od molocha

Rozhadzovačné tendecie zasiahli aj Ministestvo kultúry.
Pridaná 18/05/2006, 1263 hits

Program EÚ MLÁDEŽ

Program MLÁDEŽ propaguje mobilitu, iniciatívu, interkultúrne učenie a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami.

Základnou myšlienkou programu je podpora celoživotného vzdelávania mladých ľudí a vytvorenie priestoru pre európsku spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky.
Pridaná 18/05/2006, 1107 hits

International Visegrad Fund

Organizácia na podporu stredoeurópskej komunikácie, kultúry a vzdelanosti. Grantová podpora je rozdelená medzi štandardné, malé a strategické programy.

Oblasti sponsoringu: kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, výmeny mladých ľudí, cezhraničnej spolupráce, podpory turismu.
Pridaná 18/05/2006, 1095 hits

Kontakt. Sponsoring Erste Bank / Slovenská sporiteľňa

Kontakt. The Arts and Civil Society Program of Erste Bank Group in Central Europe

In its Program for Arts and Civil Society, the Erste Bank Group launches its own initiatives and enters into partnerships with institutions, initiatives, and artists who are engaged in producing contemporary art, culture, and theory as well as in carrying out educational and social projects in Central Europe. The Erste Bank Group is in charge of subsidiaries in Austria, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, and Croatia. This region is characterized not only by high growthrates and the same prospect for the future but also by the fact that essential parts of civil society have only recently been put into place.
We shall do our utmost to understand and respect each countrie’s differing local needs while continuing to craft our vision of a Central European platform. The Program for Arts and Civil Society in Central Europe is an essential element of the entire banking group’s corporate philosophy. The object of the program is to encourage visionary perspectives and to contribute actively to shaping the process of transformation.
Pridaná 18/05/2006, 1543 hits

Tatra Banka podporuje kultúru

Banka vyhľadáva kvalitné projekty z oblasti kultúry a umenia, ktoré majú čo povedať súčasnému človeku, ale zároveň majú potenciál stať sa mementom svojej doby pre nasledujúce generácie.

Projekty ocenené v minulosti: Festival Pohoda, mestské divadlá
Pridaná 18/05/2006, 1057 hits

Literárny fond

odbor tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie a zábavného umenia s osobitným zreteľom na

* pôvodnú krásnu literatúru,
* vedeckú a odbornú literatúru,
* novinárstvo a novinársku fotografiu,
* prekladateľstvo,
* divadlo, rozhlas, film, televíziu a zábavné umenie.
Pridaná 18/05/2006, 1060 hits

Hudobný fond

odbor tvorivej činnosti v oblasti hudby s osobitným zreteľom na

* tvorivú oblasť vážnej hudby,
* populárnu hudbu,
* reprodukčných umelcov,
* hudobnú vedu a kritiku.
Pridaná 18/05/2006, 1044 hits

Fond výtvarných umení

zriadený pre odbor tvorivej činnosti v oblasti výtvarných umení s osobitným zreteľom na

* pôvodnú výtvarnú tvorbu,
* architektúru,
* umeleckú fotografiu,
* reštaurátorstvo,
* úžitkové umenie,
* výtvarnú teóriu a kritiku.